Sử dụng thành thạo các công cụ của Google mà bạn dùng cho công việc bằng cách tham gia khoá học trực tuyến

Phát triển những kỹ năng thiết thực thông qua những khóa học trực tuyến được thiết kế bởi các chuyên gia về sản phẩm của Google. Học tập theo tốc độ của riêng bạn và đạt giấy chứng nhận kiến thức về sản phẩm của Google.

Sử dụng thành thạo các công cụ của Google mà bạn dùng cho công việc bằng cách tham gia khoá học trực tuyến

Khám phá Học viện Kỹ năng

Tìm khoá học trực tuyến về sản phẩm và có cấp giấy chứng nhận phù hợp với bạn

Khám phá Học viện Kỹ năng
Google Ads

Phát triển kỹ năng bằng cách dùng Google Ads để quảng cáo doanh nghiệp trực tuyến và đạt giấy chứng nhận về Google Ads.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Google Marketing Platform

Khám phá cách Google Marketing Platform có thể giúp bạn lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch quảng cáo.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Google Analytics

Tìm hiểu về các công cụ đo lường của Google để phát triển doanh nghiệp của bạn nhờ hoạt động thu thập dữ liệu và phân tích thông minh.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Google Doanh nghiệp của tôi

Khám phá cách Trang doanh nghiệp của bạn trên Google có thể giúp bạn thu hút và kết nối với khách hàng.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Google Ad Manager

Tìm hiểu cách kiếm doanh thu từ quảng cáo bằng Google Ad Manager.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Google AdMob

Tăng doanh thu và quản lý khoảng không quảng cáo của bạn bằng Google AdMob.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Authorized Buyers

Khám phá cách tiếp cận khoảng không quảng cáo chất lượng dành cho Đối tác của Google với quy mô lớn thông qua chương trình Authorized Buyers.

Khám phá Học viện Kỹ năng
Waze

Khám phá cách sử dụng khả năng của Quảng cáo Waze để biến vị trí của bạn thành một điểm đến