ทำความเข้าใจเครื่องมือของ Google ที่คุณใช้ในการทำงานอย่างละเอียดด้วยการฝึกอบรมออนไลน์

พัฒนาทักษะที่นำไปใช้ได้ทันทีด้วยหลักสูตร E-learning ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของ Google เรียนตามเวลาที่สะดวกและรับการรับรองด้านผลิตภัณฑ์ของ Google

เริ่มต้นใช้งาน
ทำความเข้าใจเครื่องมือของ Google ที่คุณใช้ในการทำงานอย่างละเอียดด้วยการฝึกอบรมออนไลน์
ดูวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างเต็มประสิทธิภาพ และค้นพบประสิทธิภาพของคุณ

เพิ่มพูนทักษะของคุณ

ดูวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างเต็มประสิทธิภาพ และค้นพบประสิทธิภาพของคุณ

รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ และรับการรับรองด้านผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อแสดงความเชี่ยวชาญของคุณ

สำรวจ Skillshop

ค้นหาการฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์และการรับรองที่เหมาะกับคุณ

สำรวจ Skillshop
Google Ads

พัฒนาทักษะของคุณด้วย Google Ads เพื่อโฆษณาธุรกิจทางออนไลน์และเพื่อให้ผ่านการรับรอง Google Ads

สำรวจ Skillshop
Google Marketing Platform

ค้นพบวิธีที่ Google Marketing Platform จะช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญโฆษณาได้

สำรวจ Skillshop
Analytics Academy

ทำความรู้จักเครื่องมือวัดผลของ Google เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจด้วยการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลที่ชาญฉลาด

สำรวจ Skillshop
Google My Business

ค้นพบวิธีที่ Business Profile ใน Google ช่วยให้คุณดึงดูดและเข้าถึงลูกค้าได้

สำรวจ Skillshop
Google Ad Manager

ดูวิธีที่ Google Ad Manager สามารถช่วยให้คุณสร้างรายได้จากโฆษณา

สำรวจ Skillshop
Google AdMob

เพิ่มรายได้และจัดการพื้นที่โฆษณาด้วย Google AdMob

สำรวจ Skillshop
Authorized Buyers

ดูวิธีที่โปรแกรม Authorized Buyers ช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่โฆษณาของ Google Partner ที่มีคุณภาพสำหรับแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม

สำรวจ Skillshop
Waze

ค้นพบวิธีเปลี่ยนที่ตั้งร้านของคุณให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้วยประสิทธิภาพของโฆษณา Waze